Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhalisi

Rayon əhalsinin sayı 120065 nəfərdir. Əhalinin 75 faizi kəndlərdə və qəsəbələrdə, 25 faizi isə şəhər yaşayış məntəqələrində yaşayır.
Milli tərkibi əsasən Azərbaycanlılardan olmaqla,  az sayda ruslar və ukraynlar  yaşayır.
Əhalinin orta sıxlığı 1 kv.km-də 59.50 nəfərdir. Əhalinin sayının artması həm təbii artım, həm də miqrasiya hesabına olur. Əhalinin əsas məşğuliyyəti, kənd təsərrüfatı, (bağçılıq, tərəvəzçilik, əkinçilik, pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, heyvandarlıq və arıçılıq) ticarət və sənaye sahələridir.

 

Keçidlər